TIN TỨC MỚI

Hướng dẫn đăng ký phí huấn luyện trực tuyến

Number

Thời gian phát: 3:34 10/18/2016

Video hướng dẫn Thành viên các bước đăng ký phí huấn luyện trực tuyến trên website. Thành viên sẽ đăng nhập tài khoản myHerbalife của mình bằng tên người dùng và mật khẩu. Sau đó, Thành Viên bắt đầu để lựa chọn tên sự kiện muốn tham dự, thực hiện việc đăng ký và thanh toán phí huấn luyện.
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}