TIN TỨC MỚI

Những yêu cầu về hồ sơ đăng kí

Number

Thời gian phát: 2:11 06/26/2019

Các cá nhân có thể có và chỉ có thể tham gia vào một Mã số Thành viên độc lập Herbalife dưới một người bảo trợ. Điều này cũng áp dụng cho vợ hoặc chồng của Thành viên. Là Thành viên, họ chỉ có thể tham gia vào các hoạt động phát triển cho Mã số Thành viên của mình, bao gồm bán lẻ, quảng bá, huấn luyện, đào tạo cho đội nhóm của mình.
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}