TIN TỨC MỚI

Bảo Trợ và Lãnh Đạo

Number

Thời gian phát: 2:48 01/10/2020

Trách Nhiệm Bảo Trợ & Duy Trì Nhánh Bảo Trợ. Một trong những vai trò chính của Người Bảo Trợ là phải cập nhật và nắm chắc Quy Tắc Hoạt Động đồng thời tư vấn, huấn luyện và đào tạo các Thành Viên tuyến dưới.
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}