TIN TỨC MỚI

Kết quả lợi nhuận Quý 4 năm 2021Kết quả lợi nhuận Quý 4 năm 2021

Thông điệp từ John Agwunobi về kết quả lợi nhuận Quý 4 năm 2021

Thời gian phát: 2:04 03/08/2022

"Thông điệp từ John Agwunobi về kết quả lợi nhuận Quý 4 năm 2021 - kết quả tuyệt vời của một năm kỷ lục. Video này có chứa các ""báo cáo nhận định tương lai"" dựa trên định nghĩa của Mục 27A Luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, được sửa đổi tùy từng thời điểm. Các báo cáo nhận định tương lai có thể bao gồm các từ “có thể”, “sẽ”, “ước tính”, “dự định”, “tiếp tục”, “tin tưởng”, “mong đợi”, “dự đoán” hoặc bất kỳ từ nào khác tương tự. Mặc dù chúng tôi tin rằng những kỳ vọng được phản ánh trong bất kỳ báo cáo nhận định tương lai nào cũng đều hợp lý, nhưng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những kỳ vọng được dự đoán hoặc giả định trong bất kỳ báo cáo nhận định tương lai nào của chúng tôi. Để thảo luận đầy đủ về những rủi ro liên quan đến những báo cáo nhận định tương lai này, chúng tôi khuyến khích Quý Thành Viên tham khảo bản công bố lợi nhuận và hồ sơ SEC của chúng tôi, bao gồm Báo cáo hàng năm theo Biểu mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý theo Biểu mẫu 10-Q gần đây nhất của chúng tôi. Báo cáo nhận định tương lai dựa trên các thông tin hiện có của chúng tôi. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật hoặc phát hành bất kỳ báo cáo nhận định tương lai nào hoặc báo cáo bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh nào trong tương lai hoặc phản ánh sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước được, trừ trường hợp luật yêu cầu."
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}