TIN TỨC MỚI

Những Lý Do Tại Sao đằng sau Quy Tắc Hoạt Động

Những Lý Do Tại Sao đằng sau Quy Tắc Hoạt Động

Thời gian phát: 3:43 05/10/2022

Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin cơ bản nhằm giải thích các lý do đằng sau các Quy Tắc và tầm quan trọng của các Quy Tắc này. 1. Tuân thủ các yêu cầu về kinh doanh, ngành nghề và yêu cầu pháp lý. 2. Duy trì sự độc lập của các Thành Viên với tư cách là người vận hành cơ hội kinh doanh. 3. Đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ Thành Viên và khách hàng. 4. Theo sát các thực hành kinh doanh đúng đắn. 5. Duy trì nhánh bảo trợ. 6. Giữ vững thương hiệu và hình ảnh công ty.
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}