TIN TỨC MỚI

Video Chủ Đề Vinh Danh Herbalife Nutrition 2022

Sống Phi Thường

Thời gian phát: 0:58 03/01/2022

Video này công bố “Sống phi thường,” chủ đề cho Vinh Danh Herbalife Nutrition 2022, một lễ kỷ niệm toàn cầu thú vị của các Nhà phân phối hàng đầu của chúng tôi. Tại buổi Vinh Danh, chúng tôi quy tụ để ghi nhận những thành tựu, chia sẻ kiến ​​thức và xây dựng các cộng đồng vững mạnh. Sống phi thường là sự thể hiện cách các Nhà phân phối của chúng tôi đối mặt với những thử thách phi thường, cung cấp khả năng lãnh đạo phi thường, biến thành hiện thực những ước mơ phi thường và cuối cùng, sống một cuộc sống phi thường.
KINH DOANH
Xem Tất cả