TIN TỨC MỚI

Các hoạt động kinh doanh quốc tế

Các hoạt động kinh doanh quốc tế

Thời gian phát: 2:18 09/02/2020

Ngoài ra, Thành Viên không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh Herbalife nào với một cá nhân, thực thể hoặc tổ chức có tên trong danh sách của Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài thuộc Bộ Tài Chính Hoa Kỳ (“Danh Sách của OFAC”) hoặc cá nhân, thực thể, tổ chức nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một chủ thể trong danh sách đó.
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}