TIN TỨC MỚI

Trách nhiệm Bảo Trợ & Huấn Luyện

Trách nhiệm Bảo Trợ & Huấn Luyện

Thời gian phát: 2:07 04/26/2021

Một trong những trách nhiệm của bạn với tư cách là người bảo trợ là luôn cập nhật về các Quy tắc, đồng thời hướng dẫn và đào tạo tuyến dưới của bạn.Đào tạo ban đầu cần thiết để hoạt động kinh doanh phải được cung cấp miễn phí cho tuyến dưới.Bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ tuyến trên của mình để làm điều này.
KINH DOANH
Xem Tất cả

TIN TỨC MỚI

Sắp xếp theo:

Trưng bày {x} của {y}